Definice hodnot Bel

DARE - Odvaha jednat

Odvaha jednat je podmínkou naší pozice lídra a umožňuje všem zaměstnancům činit a přijímat rozhodnutí v komplikovaném a nepředvídatelném světě. Pružnost naší organizace spolu s nadšením našich týmů vytváří prostor, který je otevřený změnám a tvořivosti. Naše odvaha jednat se tak stává hnacím motorem inovací a dobrého výkonu ve všech našich činnostech.

COMMIT - Aktivní zapojení

Naše aktivní zapojení vede jak k individuální, tak i společné zodpovědnosti dosahovat vynikajících výkonů. Naše aktivní zapojení také znamená brát v úvahu očekávání všech zájmových skupin: zaměstnanců, spotřebitelů, institucí, zákazníků a dodavatelů. Rozvíjením kompetencí, vysokými požadavky na kvalitu a respektováním životního prostředí přispíváme k dosahování ambicí Skupiny Bel.

CARE - Odpovědný přístup

Odpovědný přístup je pro nás filozofií, která řídí vztahy uvnitř i vně naší společnosti, a odráží se i v našem logu: „Úsměv pro každého“ (Sharing Smiles). Pevně věříme ve vztahy, které jsou blízké, přímočaré a náročné, ale současně i čestné. Vytváříme atmosféru vzájemné důvěry a respektu, jež podněcuje růst, dává chuť jednat a umožňuje dosáhnout úspěchu. Jsme pevně přesvědčeni, že stejně jako naše značky, tak i optimismus a nadšení přinášejí pozitivní změny ve společnosti.